مهندسی کشاورزی (keshavarzi.net)
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 331
بازدید دیروز : 434
کل بازدید : 4548687
کل یادداشتها ها : 1017

نوشته شده در تاریخ 88/1/20 ساعت 8:4 ص توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


هنگامی که دانه رویش می یابد  اولین عضوی که بر روی پوست ظاهر می شود راس ساقه (Root Tip )  است . که ریشه چه(  Radicle) نیز نامیده می شود . ریشه چه در اثر طویل شدن محور زیر لپه ای ( Hypocotyle ) و امتداد آن ریشه اولیه (  Primary  Root) را به وجود می آورد که به زودی منشعب می شود و ریشه ثانویه ( Secondary  Root ) ایجاد میکند .

ریشه های اولیه در گیاهان گل دار دو لپه ای معمولا از ریشه های ثانویه بزرگ ترند و ریشه اصلی (Tap  root ) نامیده می شوند . به این طرز ریشه بندی سبک یا سیستم ریشه اصلی (Tap  root system  ) و به ریشه های کوچک یا ریشه چه ( Rootlet ) می گویند .

در بعضی از دو لپه ای ها و تقریبا همه تک لپه ای ها تفاوتی بین ریشه های اولیه و ثانویه دیده نمی شود و به این طرز ریشه بندی سیستم ریشه بندی افشان (System fibrous roots) گفته می شود .

به ریشه های که از رشد گیاهک دانه به وجود نمی آیند ریشه های نا به جا (  Adventitious  roots ) می گویند که ممکن است از ساقه یا برگ تولید شوند . شاخه های بسیاری از گیاهان هنگامی که در محل مرطوب قرار بگیرند و یا   توسط انسان در  خاک یا شن مرطوب قرار بگیرند می توانند ریشه های نا به جا ایجاد کنند و این نیز طریقه ای برای شناسائی گیاهان است و آنها را از گیاهانی که قادر به تولید ریشه های نا به جا نیستند متمایز می کند

از انواع ریشه های نا به جا می توان به ریشه های تکیه گاهی (Prop or stilt roots ) را نام برد . مانند : ریشه های تکیه گاهی ذرت (  Zea   meys)

ریشه های غده ای یا ریشه ای ذخیره ای ( Storage  Roots )

اغلب در ریشه های افشانی مثل کوکب (Dahlia spp. ) یا زنبق ( Iris  spp.  ) ریشه  ضخیم و  حاوی بافت ذخیره ای است . به این سیستم ریشه های ذخیره ای سیستم ریشه های گروهی یا دسته ای ( Fascicled  root  system ) گویند. که بخش ذخیره ای ممکن است کروی (Spheroidal) مانند : بعضی از اقسام چغندر (Beta  spp. ) . فرفره ای یا شلغمی  Napiform  or  turbinate) ) مانند : شلغم Brassica  napus )) . دوکی شکل(  Fusiform) مانند : سیب زمینی شیرین.  واژ مخروطی     Obconcial )) مانند : هویج (Carrota  daucus ) باشند

ریشه های هوایی ( Aerial  roots )

بعضی از گیاهان در گیاهان مرطوب و یا گرم ومرطوب می توانند ریشه های هوائی ایجاد کنند که به همین نام نامیده می شوند مانند گیاه انجیر معابد (  Ficus religiosa) . ریشه های بالا رونده ( Climbing  root ) نیز  از نوع ریشه های هوایی هستند که در انواع عشقه ها (Hedera  spp.  ) دیده می شود . ریشه های تنفسی (pnematophore or Respiratory roots ) که خاص گیاهان باتلاقی هستند مانند : چندل ( Rhizophora mucronata ) و حرا (Avicennia marina  ) هستند که از انواع ریشه های هوایی محسوب می شوند

ریشه های انگلی ( Roots of  parasites )

بعضی از گیاهان با ایجاد شاخه های زرد و نازک و ضعیف بر روی گیاهان دیگر به صورت انگل زندگی می کنند مانند : گیاهان بدون برگ Cuscuta spp. . این گیاهان ریشه های نا به جا تولید می کنند که در  ساقه یا شاخه گیاه میزبان فرو می روند و آب و غذا از آن می گیرند که به این نوع ریشه ها ریشه های مکنده ( Haustorium ) می گویند

به طور کلی به طرز قرار گرفتن ریشه و آرایش آن ها            Rhizotaxis  و عدم ریشه ها  Arhizous گویندطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ