مهندسی کشاورزی (keshavarzi.net)
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 329
بازدید دیروز : 434
کل بازدید : 4548685
کل یادداشتها ها : 1017

1 2 >
نوشته شده در تاریخ 87/12/7 ساعت 3:4 ع توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


img/daneshnameh_up/1/1a/alliumsativum1.jpg
 سیر، یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی، دارای خواص بارز ضد میکروبی است. در تحقیق حاضر، اثر سیر به عنوان نگهدارنده در رب گوجه‌فرنگی، مورد بررسی قرار گرفته است. فرآورده‌های گوجه‌فرنگی و از جمله رب گوجه‌فرنگی با 3/4= pH در گروه مواد غذایی اسیدی قرار دارند. بنابراین شاخص استریلیزاسیون تجاری در مورد این ماده غذایی، از بین رفتن باکتری باسیلوس کواگولانس است. سیر تازه و عصاره کلروفرمی سیر به نحوی به محیط کشت TSB (Trypticase Soy Broth) و رب گوجه‌فرنگی اضافه شد که سری غلظت زیر بر حسب درصد حجمی حاصل شد:0/3، 5/2، 0/2، 5/1، 0/1، 75/0، 5/0، 25/0، 125/0. سپس از سوسپانسیون میکروب با غلظت‌ نهایی 106×1 میکروارگانیسم در هر میلی‌لیتر به ظروف محتوی مواد فوق اضافه شد. پس از گرمخانه‌گذاری به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی‌گراد، مواد فوق در پلیت‌های محتوی کشت(NA (Nutrient Agar کشت داده شدند. پلیت‌های تهیه شده به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی‌گراد گرمخانه‌گذاری شدند. نتایج به صورت رشد یا عدم رشد پرگنه‌ها در سطح محیط کشت جامد قابل مشاهده بودند و با نمونه‌های شاهد مقایسه شدند. حداقل غلظت مهاری (MIC) در مورد سیر تازه و عصاره کلروفرمی سیر در رب گوجه‌فرنگی به ترتیب عبارت بودند از: 3 درصد و 5/. درصد. همچنین در این تحقیق اثر سیر تازه و عصاره کلروفرمی سیر بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و طعم رب گوجه‌فرنگی مورد بررسی قرار گرفت.
سیر تازه و عصاره کلروفرمی سیر به مقادیر حداقل غلظت مهاری، بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی رب گوجه‌فرنگی تأثیر معنی‌داری نداشتند، اما تغییر ایجاد شده در طعم رب گوجه‌فرنگی بسته به سلیقه شخصی افراد، مطلوب یا نامطلوب ارزیابی شد.


  نوشته شده در تاریخ 87/12/7 ساعت 10:18 ص توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرما

با پرتودهی بذرها می توان آنها را در برابر آب و خاک شور و مناطق سرد
مقاوم کرد و از این طریق در مناطق کویری هم می توان گیاهان مقاومت را کاشت
و بارور کرد.

این اقدام زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور افزایش سطح
زیر کشت در زمین های شور و مناطق خشک در مناطقی از استان های خوزستان،
گلستان و یزد در حال انجام است.

در این روش با استفاده از پرتودهی گاما صفات مقاومت به شوری یا سرما
ایجاد می شود، این تحقیقات هم اکنون روی گندم، دانه روغنی کلزا و برنج در
حال انجام است.

طرح تحقیقاتی مقاوم سازی درخت اکالیپتوس به شوری و خشکی با استفاده از
انرژی هسته ای به شکل پرتودهی گاما در دست اجراست.در صورت مقاوم سازی این
درخت به شوری و خشکی، با استفاده از ان از حرکت شن های روان و فرسایش خاک
جلوگیری می شود  و  شاهد سرسبزی منطقه و تامین علوفه دام به علت تثبیت خاک
خواهیم بود.

تولید میوه های بدون هسته

مراکز تحقیقاتی جهادکشاورزی بیشترین همکاری را با سازمان انرژی اتمی 
دارد و یکی از طرح های مشترک تولید پرتقال، نارنگی و پرتقال کم هسته در
باغات تنکابن است.

خیام نکویی رئیس موسسه تحقیقاتی بیوتکنولوژی جهادکشاورزی می گوید: با
استفاده از روش پرتوتابی گاما به بذر مرکبات یا میوه های هسته دار می توان
با اصلاح ژنتیک میوه های با هسته کوچک یا  بی هسته تولید کرد که علاوه بر
خوش خوراک بودن می تواند در جذب بازارهای بین المللی و ارتقای کیفیت محصول
مرکبات و میوه های هسته دار موثر باشد.

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

رئیس موسسه تحقیقاتی بیوتکنولوژی جهادکش

تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرما

با پرتودهی بذرها می توان آنها را در برابر آب و خاک شور و مناطق سرد
مقاوم کرد و از این طریق در مناطق کویری هم می توان گیاهان مقاومت را کاشت
و بارور کرد.

این اقدام زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور افزایش سطح
زیر کشت در زمین های شور و مناطق خشک در مناطقی از استان های خوزستان،
گلستان و یزد در حال انجام است.

در این روش با استفاده از پرتودهی گاما صفات مقاومت به شوری یا سرما
ایجاد می شود، این تحقیقات هم اکنون روی گندم، دانه روغنی کلزا و برنج در
حال انجام است.

طرح تحقیقاتی مقاوم سازی درخت اکالیپتوس به شوری و خشکی با استفاده از
انرژی هسته ای به شکل پرتودهی گاما در دست اجراست.در صورت مقاوم سازی این
درخت به شوری و خشکی، با استفاده از ان از حرکت شن های روان و فرسایش خاک
جلوگیری می شود  و  شاهد سرسبزی منطقه و تامین علوفه دام به علت تثبیت خاک
خواهیم بود.

تولید میوه های بدون هسته

مراکز تحقیقاتی جهادکشاورزی بیشترین همکاری را با سازمان انرژی اتمی 
دارد و یکی از طرح های مشترک تولید پرتقال، نارنگی و پرتقال کم هسته در
باغات تنکابن است.

خیام نکویی رئیس موسسه تحقیقاتی بیوتکنولوژی جهادکشاورزی می گوید: با
استفاده از روش پرتوتابی گاما به بذر مرکبات یا میوه های هسته دار می توان
با اصلاح ژنتیک میوه های با هسته کوچک یا  بی هسته تولید کرد که علاوه بر
خوش خوراک بودن می تواند در جذب بازارهای بین المللی و ارتقای کیفیت محصول
مرکبات و میوه های هسته دار موثر باشد.

منبع:.rajabiian.blogfa.com


  نوشته شده در تاریخ 87/12/7 ساعت 10:15 ص توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


کاربرد انرژی هسته ای در مبارزه با آفات محصولات کشاورزی

امروزه در جهان به بهداشت محصولات غذایی اهمیت زیادی می دهند .

برای افزایش سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف سم و کود شیمیایی می
توان از فناوری پرتودهی هسته ای برای آفت زدایی از محصولات بدون استفاده
از انواع سموم و کودهای شیمیایی بهره برد.

صالحی جوزانی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به
اینکه استفاده از پرتودهی گاما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به
محصول نمی رساند، می گوید: استفاده از مواد شیمیایی و سموم در مبارزه با
انواع آفات و قارچ ها علاوه بر کاهش سلامت محصول سبب آلودگی محیط زیست
منابع آب و خاک می شود.

این عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح  می کند: در
کشور  20 میلیون تن انواع سم برای مبارزه با آفات مصرف می شود که با
جایگزینی فناوری هسته ای این میزان کاهش چشمگیری خواهد داشت. 

وی می گوید : کارشناسان و متخصصان کشورمان با استفاده از انرژی هسته ای
و پرتوتابی گاما ، آفات را عقیم می کنند و با رهاسازی آفات و حشره های
عقیم این  فعالیت اقتصادی را سالم به نسل های بعدی انتقال می دهند و به
این ترتیب جمعیت آفات کاهش می یابد.

این عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی می افزاید: این روش هم
اکنون برای کنترل آفت کرم گلوگاه انار و بیماری میکروبی خرما که سبب
ترشیدگی و شکرک این محصول می شود با همکاری کارشناسان سازمان انرژی اتمی
در حال اجراست.

صالحی جوزانی اضافه  می کند با پرتودهی به محصول خرما و کنترل عوامل
میکروبی می توان از کاهش کیفیت سالانه 700 هزار تن خرمای کشور جلوگیری
کرد. 

کاربرد انرژی هسته ای در مبارزه با آفات محصولات کشاورزی

تولید گونه های پرمحصول و حفظ ذخایر ژنتیکی کشور

تولید گونه هایی از محصولات غذایی با حاصلخیزی بیشتر به منظور افزایش
عملکرد محصول در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع آب و خاک یکی از
مهمترین کاربردهای انرژی هسته ای است.

خیام نکویی رییس موسسه بیوتکنولوژی جهادکشاورزی با تاکید بر بکارگیری
انرژی هسته ای در این زمینه  می گوید : به جای اینکه سطح زیر کشت را
افزایش دهیم می توانیم با استفاده از پرتودهی گاما ارقام بومی کم محصول را
به ارقام مقاوم پرمحصول تبدیل کنیم.

وی از کاربرد انرژی هسته ای در افزایش محصول بذر گندم  طبسی خبر داده 
و می افزاید: با استفاده از این روش میزان برداشت محصول از گندم از یک و
نیم  تن در هر هکتار به 7 تن در هر هکتار افزایش یافته است.

رئیس موسسه بیوتکنولوژی جهادکشاورزی می گوید : از انرژی هسته ای برای
جلوگیری از افتادگی ساقه ذرت و گندم در اردبیل نیز استفاده شده است.

خیام نکویی اضافه  می کند : با استفاده از فناوری هسته ای ساقه ذرت و
گندم در منطقه اردبیل کوتاهتر و ضخیم تر شد و به این ترتیب  ضایعات محصول
کاهش و تولید محصول در هر هکتار افزایش یافت.

این کارشناس کشاورزی تاکید می کند با استفاده از انرژی هسته ای می توان
با اصلاح و بهبود ارقام بومی این گونه ها را که به عنوان میراث طبیعی کشور
است حفظ  و از اختلاط آنها با ارقام غیربومی و نابودی گونه های بومی
جلوگیری کرد.


       نوشته شده در تاریخ 87/12/2 ساعت 8:15 ع توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحیبه اعتقاد یک متخصص اقتصاد کشاورزی، روش‌های مقابله
با خشکسالی مبتنی بر چهار عامل سیستم‌های آبیاری، پیش‌آگاهی، دانش بومی کشاورزان و
همچنین تغییر الگو و شکل کشت است.

محمد قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار
کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ اظهار کرد: استفاده از روش‌های پیشرفته
آبیاری سبب می‌شود هزینه‌ی بالایی به کشاورز تحمیل نشود و از سویی دیگر باید حداقل
سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی، کشاورزان را هدف‌گیری کند تا آن‌ها آبیاری تحت
فشاری را که در عین حال مبتنی بر ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و شرایط جغرافیایی هر
منطقه باشد، بپذیرند و در این میان نباید با توصیه یک نوع روش برای کل کشور
زمینه‌های عدم پذیرش را تحریک کنیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از دانش
بومی کشاورزان، افزود: برای تحقق این روش، می‌توانیم روش‌های پیشینیان خود را برای
استفاده بهینه از آب به‌کار گیریم.

قربانی همچنین با تاکید بر لزوم
پیش‌آگاهی‌ در بحث خشکسالی، گفت: مجموعه متخصصان باید با استفاده از روش‌ها و
پایش‌ها در هر زمانی وضعیت خشکسالی را پیش‌بینی و افق‌هایی را برای آن ترسیم کنند و
با توجه به آن‌ها، با آموزش به کشاورزان، فن‌آوری‌های جدید را در کشور ایجاد و
آن‌ها را برای خشکسالی آماده کنند.

وی همچنین به تولید با مقدار کم آب اشاره
کرد و گفت: کم‌آبیاری اگرچه کاهش عملکرد را به همراه دارد، اما با گسترش سطح زیرکشت
می‌توانیم این کاهش عملکرد را جبران کنیم که نهایتا در مصرف آب صرفه‌جویی صورت
می‌گیرد.

قربانی تصریح کرد: آبیاری باید با توجه به نیازهای آبی گیاهان و
مناطق و آموزش وترویج روش‌های آبیاری صورت گیرد.

وی در ادامه به تغییر الگوی
کشت اشاره کرد و گفت: این نوع کشت به تغییر شکل تولید مربوط می‌شود.

قربانی
خاطرنشان کرد: اکنون بیشتر کشورها به سمت تغییر شکل محصولات کشاورزی رفته‌اند، اما
منحصرا تاکید این مساله بر صرفه‌جویی در مصرف آب نیست، بلکه کشورها با توجه به
تقاضاهای داخلی و جهانی که برای محصولات تازه وجود دارد، به تولید محصولات
گلخانه‌ای رومی‌آورند، چراکه این نوع کشت بر روی هزینه‌های تمام شده تاثیرگذار است
و علاوه بر آن مدیریت بر شرایط دقیق‌تر می‌شود و ریسک‌ها کاهش می‌یابند و در نتیجه
محصولات ارگانیکی تولید می‌شود که بازارهای جهانی وداخلی به دنبال آن‌ها
هستند.

وی تاکید کرد: کشت گلخانه‌ای علاوه بر کشت تازه محصول، می‌تواند بر
مصرف آب نیز نظارت کند تا سیستم‌های دقیق‌تر و قوی‌تری را که در گلخانه با فضای
کمتری شکل می‌گیرد داشته باشد تا از این طریق علاوه بر افزایش عملکرد، در مصرف
بسیاری از نهاده‌ها از جمله آب صرفه‌جویی شود.

قربانی همچنین گفت: ‌باید از
مصرف سموم و نهاده‌های شیمیایی در این کشت صرف نظر شود و تلاش شود باقیمانده مواد
شیمیایی در محصولات کشاورزی و مواد غذایی کاهش یابد.

وی یادآور شد:‌ اکنون
مصرف سموم در گلخانه بسیار بالاست، چراکه به دلیل بالا بودن رطوبت داخل گلخانه،
امکان حمله قارچ‌ها و آفات و بیماری‌ها شدید می‌شود و به دلیل آنکه سم پاشی از سوی
کشاورزان بالا می‌رود، در آینده خسارت‌هایی را به گروه‌های هدف وارد می‌کند.
بنابراین باید با آموزش‌های لازم، گلخانه‌ها را به سمت تولید محصولات ارگانیک و
بدون سم جهت دهیم.

این متخصص اقتصاد کشاورزی در ادامه با تاکید بر تولید
ارگانیک محصولات گلخانه‌ای، افزود: تقاضا برای صادرات این نوع محصولات به تدریج در
کشور در حال شکل گیری است. به این منظور باید سطح قیمت‌ها، حمایت‌های اعتباری،
آموزشی و قیمتی مشخص شود. چراکه باید به دنبال آموزش‌های لازم، حمایت‌های اعتباری و
قیمتی محصولات ارگانیک شکل بگیرد و به‌تدریج یک بازار مجازی و واقعی برای این
محصولات ایجاد تا ظرفیت‌های داخلی و تقاضاهای جهانی نیز برای آن‌ها مشخص
شود


Healthy & Hairy RootsOur Fogger System


منبع:http://www.irexpert.ir


 


نوشته شده در تاریخ 87/11/25 ساعت 10:8 ع توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحیبیوتکنولوژی را می
توان مجموعه ای از روش ها و فنونی دانست که در آن از ارگانیسم های موحود زنده و یا
قسمتی از آنها برای تولید ، تغییر فرآورده ها، بهینه سازی گیاهان یا حیوانات و
تولید میکروارگانیسم های جدید استفاده می شود.

از منظر فن آوری
زیستی نیز، بیوتکنولوژی را می توان به مفهوم استفاده از مهندسی ژنتیک در تولید گونه
های جدید میکروارگانیسم ها، گیاهان و حیوانات دانست که طی این روش، زن های خاصی از
یک موجود زنده به دیگری انتقال می یابدو بدین ترتیب صفات خاصی در یک گونه جدید ظاهر
می شود که نتیجه آن ایجاد یک نوع ارگانیسم با صفات ژنتیکی کاملا مشخص است.

بیوتکنولوژی بعنوان
یکی از جدید ترین فن آوریهائی که باعث افزایش تولیدات کشاورزی در دهه اخیر شده ،
مطرح است. بیوتکنولوژی کاربردهای امیدوارکننده بسیاری دارد اما نه یک راه حل عمومی
و نه جایگزینی برای روشهای موجود است، بلکه یک روش کمکی برای حل مشکلات کشاورزی
است. بیوتکنولوژی یکی از امیدهای قرن آینده برای رفع بسیاری از نیازهای مختلف بشر و
راه حلی برای تامین امنیت غذائی جمعیت روبه رشد جهان به شمار می رود و یکی از 7
رشته کلیدی فناوری جهان در قرن حاضر محسوب می شود.

عمده ترین
کاربردهای‌ بیوتکنولوژی‌ در کشاورزی‌ را می‌توان‌ به‌ دسته‌های‌ زیر تقسیم‌ کرد:

       ایجاد گیاهان‌ مقاوم‌ به‌ حشرات‌ و آفتها

        ایجاد گیاهان‌ تحمل‌ کننده‌ علف‌کشها

        ایجاد گیاهان‌ مقاوم‌ به‌ بیماریهای‌ ویروسی‌ و قارچی‌

        ایجاد گیاهان‌ مقاوم‌ به‌ شرایط‌ سخت‌ مانند سرما، گرما و شوری‌

        ایجاد گیاهان‌ دارای‌ ارزش‌های‌ غذائی‌ ویژه‌
و با طعم و عطر بهتر

       ایجاد گیاهان‌ دارای‌ خاصیت‌ درمانی‌ ـ پیشگیری‌

        ایجاد گیاهان‌ دارای‌ خصوصیت‌ متابولیکی‌ تغییر یافته‌ مانند رشد
سریع‌ و راندمان‌ کشت‌ بالاتر

        ایجاد گیاهان‌ دارای‌ خصوصیت‌ متابولیکی‌ تغییر یافته‌ مانند رشد
سریع‌ و راندمان‌ کشت‌ بالاتر

       ایجاد دامهای‌ تراریخته که‌ دارای‌ خصوصیات‌ ویژه‌ای‌ مانند تولید
شیر زیاد یا گوشت‌ کم‌چربی‌

        ایجاد جانورانی‌ که‌ بعنوان‌ کارخانه‌ تولید آنتی‌بادی‌ و واکسن‌ و
دارو عمل‌ کنند

         ایجاد ماهیها و سایر دامهائی‌ که‌ با سرعت‌ زیاد رشد می‌کنند 

در عرض کمتر از 9 سال
(2004-1996) سطح  زیر کشت جهانی محصولات  تراریخته 48 برابر افزایش یافته و سطحی
بالغ بر 81 میلیون هکتار از اراضی جهان را در سال 2004 به خود اختصاص داده است.
تفاوت سطح زیر کشت محصولات تراریخته در سال 2003 تا 2004 چیزی حدود 20 درصد یا 3/13
میلیون هکتار بوده است.

مساحت 81 میلیون
هکتاری محصولات تراریخته در سال 2004 در برگیرنده 17 کشور جهان و 25/8 میلیون نفر
کشاورز بوده است. اگرچه در این سال گیاهان تراریخته در 17 کشور جهان کشت شده اند
ولی تعداد کشورهای اصلی تولید کننده این محصولات 5 کشور ایالات متحده امریکا ،
آرژانتین ،کانادا ،برزیل و چین می باشند بطوریکه 96 درصد سطح کشت این محصولات در
این کشورها می باشد.

امروزه در سرتاسر جهان
، به ویژه در کشورهای توسعه یافته ، کابردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی در حال
ارزیابی است. جو موجود برای توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت است
و به ویژه بستگی به تفاوت در قوانین ،حقوق مالکیت معنوی و درک عمومی جامعه دارد.

بیوتکنولوژی نوین در
ایران با یک یا دو دهه تاخیر نسبت به کشورهای پیشرفته یعنی از اواسط دهه 1360 آغاز
شده است. اما شروع این فعالیتها و توجه جدی به این تکنولوژی در پنج سال اخیر انجام
گرفته است.

فعالیتهائی که در این
زمینه طی سالهای پس از جنگ تحمیلی انجام یافته است شامل:

الف) تقویت مراکز
تحقیقاتی با سابقه ای همچون انستیتو پاستور ایران، موسسه تحقیقات رازی به منظور
انجام تحقیقات بیوتکنولوژی

ب) تاسیس مرکز ملی
تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

ج) تشکیل پژوهشکده
بیوتکنولوژی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

د) انجام تحقیقات
بیوتکنولوژی در موسسه تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

هـ) تشکیل کمیسیون
بیوتکنولوژی در شورای پژوهش های علمی کشور به منظور تهیه برنامه ملی بیوتکنولوژی و
ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و موسسات دست اندرکار در امر تحقق و تولیدات
بیوتکنولوژی

و) ایجاد بخش های
بیوتکنولوژی در موسسات تحقیقاتی نظیر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع، دانشکده های صنعتی، دانشکده های علوم، کشاورزی و پزشکی

ز) تاسیس مرکز تحقیقات
بیوتکنولوژی کشاورزی در کرج

ج) تاسیس مرکز تحقیقات
بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ایران در سال 1382


 

فعالیت های پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی که در نوع بیوتکنولوژی مدرن محسوب می گردد و  این پژوهشکده
علیرغم اینکه دارای سابقه طولانی نمی باشد دستاوردهای مناسبی به شرح ذیل داشته است:
تولید گیاه پنبه تراریخته

   تولید گیاه برنج ترارریخته

   تولید کود بیولوژیک برای شالیزارها

   تولید سم بیولوژیک جهت مبارزه با آفات محصولات کشاوزری

   تولید بذور سیب زمینی عاری از ویروس های گیاهی

   تولید نهال پسته با استفاده از رشد کیفیت بافت

   تولید نهال های خرما با استفاده از روش کشت بافت
  نوشته شده در تاریخ 87/11/18 ساعت 3:34 ع توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


http://www.greenroofs.com/archives/media/gf-gwilson_hydroponic_pipes.jpg
"اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای"  در تاریخ 9 الی 11 تیر ماه
1388 در دانشگه صنعتی اصفهان برگزار می گردد

Hydroponic Grown IPM Strawberry
  نوشته شده در تاریخ 87/10/26 ساعت 11:56 ص توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


استان هرمزگان با دارا بودن 50 هزار هکتار اراضی زیرکشت سبزی و صیفی دارای رتبه چهارم کشور از نظر تولید این محصولات است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اعلام این مطلب گفت: تولید سبزی و صیفی در فصل زمستان از قابلیتهای مهم کشاورزی این استان است که سالیانه در حدود یک میلیون تن انواع محصول سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی ،پیاز، خیارسبز، بادمجان،هندوانه، فلفل ،سیب زمینی و .....تولید می شود.
سیدنصیر سیدمحمدی گفت: در فصل زمستان و در حالی که در اکثر نقاط کشور سرما و یخبندان است، استان هرمزگان قابلیت تولید محصولات سبزی و صیفی را دارا است، از این رو با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالیهای اخیر به عنوان مهمترین مشکل کشاورزی استان، باید طرحهای توسعه کشتهای گلخانه‌ای و استفاده از سیستمهای آبیاری مدرن با سرعت بیشتری اجرا شود.
وی با بیان این که بیشترین سطح زیر کشت سبزی و صیفی استان به شهرستان بندرعباس اختصاص دارد، خاطر نشان کرد: امسال در سطح 15هزار هکتار گوجه فرنگی کشت شده است و هم اکنون نیز محصول برداشت می‌شود. پیش‌بینی می‌شود 300 هزار تن محصول تولید شود.
سید محمدی همچنین افزود: کشت پیاز نیز از دیگر کشتهای پاییزه در استان هرمزگان است که از اول آبان ماه کشت این محصول آغاز شده است. کشت پیاز در سطح 11 هزار هکتار و به طور عمده در شهرستانهای بندرعباس، میناب و رودان انجام و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز بیش از 200 هزار تن محصول تولید شود.
وی رقم عمده کشت پیاز را رقم هیبرید زودرس و با عملکرد 20 تن در هکتار عنوان کرد و گفت: برداشت محصول پیاز در استان هرمزگان در اواخر بهمن ماه انجام می‌شود و با توجه به وضعیت فصل زمستان در سایر نقاط کشور، این استان به عنوان یکی از استانهای مهم تولید کننده پیاز زمستانه، سهم عمده‌ای در تامین این محصول دارد به طوری که رتبه چهارم تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان همچنین با اشاره به وضعیت کشاورزی منطقه تصریح کرد: این استان با دارا بودن وضعیت اقلیمی و آب و هوایی خاص و دارا بودن 900 کیلومتر مرز دریایی از ویژگیهای قابل توجهی در زمینه کشاورزی، دامپروری و شیلات برخوردار است و سطح زیرکشت محصولات کشاورزی استان بیش از 150 هزار هکتار است.

وابستگی 25 درصد از کل جمعیت استان به این بخش، وجود 110 هزار نفر بهره‌بردار کشاورزی و 22 درصد از اشتغال بخش کشاورزی، بیانگر اهمیت و جایگاه برتر و مهم کشاورزی در منطقه است./
منبع:

www.irexpert.ir  نوشته شده در تاریخ 87/10/26 ساعت 11:53 ص توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


بیماری فیتوپلاسمایی جاروک لیموترش یکی از خطرناکترین بیماریهای قرنطینه‌ای درختان لیموترش است که به وسیله نوعی زنجره منتقل می‌شود و در سالهایاخیر باعث نابودی تعداد زیادی از باغات لیموترش دراستانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شده است.
به گزارش ایانا، سطح زیر کشت لیموترش در استان فارس بیش از هشت هزار هکتار است که با توجه به وجود این بیماری غیر قابل درمان در استان هرمزگان و همسایگی آن با استان فارس، همواره در معرض تهیدید جدی و نابودی کامل قرار دارند.
بنا به اعلام اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،یک مقام مسئول در سازمان این استان با اعلام این خبر گفت: با ردیابی‌های مقدماتی که در چند سال اخیر توسط شبکه‌های مراقبت و پیش‌اگاهی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس انجام شده است، این بیماری در روستای بلوچی از توابع شهرستان لارستان که در مرز هرمزگان قرار دارد در سطح محدود شناسایی و ظرف مدت چند روز نسبت به امحاء ریشو پاکسازی منطقه از درختان آلوده و مشکوک به آلودگی اقدام شده است.
مهندس محمدکاظم مصلایی افزود: هم‌اکنون با همکاری تنگاتنگ با مرکز تحقیقات کشاورزی و سایر مدیریتهای سازمان جهاد کشاورزی استان این بیماری تحت کنترل رسمی قرار دارد و در این راستا کمیته بیماری جاروک لیموترش به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، تشکیل و اقدامات لازم اتخاذ و اجراء شده است.

وی افزود: در همین خصوص طرحهای تحقیقاتی نیز توسط محققان مرکز تحقیقات کشاورزی فارس ارائه و در دست اجرا است که اهدافی چون سازگاری و تعیین بهترین ترکیب پایه و پیوندک در پرشین لایم، شناسایی ارقام مقاوم لیموترش به بیماری جاروک و شناسایی دامنه میزبانی طبیعی فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش را پیگیری می‌کند.

این مقام مسئول باغداران را به مراقبت و پیش‌آگاهی در خصوص این بیماری توصیه کرد و افزود: باغداران باید در اولین فرصت مشاهده این بیماری، با همکاری کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه،‌نسبت به امحاء ریشه کنی و پاکسازی منطقه از درختان آلوده اقدام کنند.

منبع:

www.irexpert.ir


   نوشته شده در تاریخ 87/10/26 ساعت 11:48 ص توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


 

در سال زراعی جاری به دلیل تدوام خشکسالی و عدم آبدهی کافی قنوات، سطح زیرکشت گندم نسبت به سال زراعی قبل پنج درصد کاهش یافته است. به گزارش ایانا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد با اعلام این مطلب گفت: عملیات کاشت گندم در سطح 26 هزار هکتار از اراضی زراعی به صورت طرح محوری و مکانیزه و کاشت جو در سطح هفت هزار هکتار توسط 50 هزار نفر از کشاورزان استان یزد در شرف پایان است.محمدجواد صالحی با اعلام این که در اجرای این طرح مقدار 100 هزار تن بذر اصلاح شده و سموم ضدعفونی و پنج هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است، از شهرستانهای خاتم، ابرکوه و طبس به عنوان عمده‌ترین مناطق کشت گندم در استان یزد نام برد.وی از فعالیت 42 نفر از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی به عنوان ناظران مراحل تولید گندم در استان یاد کرد و از بوجاری کردن بذر به صورت رایگان، در اختیار گذاشتن چندین دستگاه ردیف‌کار، سیکلوتیلر و ادوات کاشت و داشت در طرح محوری گندم به عنوان بخشی از حمایتهای این سازمان از کشاورزان نام برد.کاشت گندم در استان یزد از اواخر ماه مهر آغاز و تا اواخر ماه آذر ادامه داشت

منبع:

www.irexpert.ir  نوشته شده در تاریخ 87/8/9 ساعت 9:23 ص توسط فاطمه سادات مرتضوی زاده،امیر علی فتاحی


این خبرم بخونید جالبه: 

جام جم آنلاین: پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین موفق به تولید لاین های جدید گندم نان و جو شدند که در برابر خشکی مقاوم هستند.
دکتر محسن بیگدلی - رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکز ورامین در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: پژوهشگران این مرکز به دانش فنی تولید لاین گندم نان، DN11 و WS829 دست یافتند.

وی به ویژگیهای این لاین اشاره کرد و اظهار داشت: از ویژگیهای این دو لاین مقاوم بودن آنها به خشکی است به طوری که در شرایط کم آبی در زمانهای پایانی کشت، توانائی حذف دو مرحله آبیاری پایانی را دارد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکز ورامین تأکید کرد: این خصوصیت در مناطقی چون ورامین که دو مرحله کشت بهاره و پاییزه دارد بسیار موثر بوده و در کشت بهاره بسیار مفید است.

وی همچنین از تولید دو لاین جو خبر داد و خاطر نشان کرد: این دو لاین جو با نامهای D5 , D9 در سال جاری تولید شد که در حال حاضر در اختیار کشاورزان پیشرو منطقه قرار گرفته است.

بیگدلی ادامه داد: این دو لاین جو نیز متحمل به خشکی هستند و قادر است با 3 دوره آبیاری، عملکرد مناسبی را ارائه دهند.

فعالیت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه های مختلف به ویژه با تمرکز بر تولید بذر و نهال است

منبع.www.niksalehi.com

 


   
طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ